Terapia z udziałem psa

Dogoterapia i kynoterapia Gdańsk, Trójmiasto | Szczęśliwy Koniec Smyczy
AAT – Animal Assisted Therapy (terapia z udziałem zwierząt)​

Terapia z udziałem psa

Terapia z udziałem psa, to zorganizowane działania, w trakcie których świadomie i celowo włącza się psa do realizacji określonych celów terapeutycznych.

Terapia kierowana jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specyficznymi potrzebami – m.in. dzieci lękliwe, nieśmiałe, z trudnościami w nauce.

Zajęcia odbywają się cyklicznie w formie pracy indywidualnej z dzieckiem lub w małych grupach. Program pracy przygotowywany jest dla każdego uczestnika, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości, jak również zaleceń wsparcia pedagogiczno-psychologicznego i zawiera określone cele terapeutyczne.

Wszystkie podjęte działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka oraz ocena efektywności udzielanej pomocy i ewentualne wnioski do dalszej pracy, zostają udokumentowane.

W placówce oświatowej
 • Ok 30 minut
 • Indywidualnie lub małe grupy
 • Współtworzenie dokumentów, np. IPET’ów
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia
 • Realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń i reszty zespołu
 • Wszechstronny rozwój
Prywatnie
 • Ok 30 minut
 • Indywidualnie
 • Omówienie funkcjonowania Dziecka
 • Realizacja zagadnień trudnych i/lub wynikających z dokumentacji
 • Współpraca z rodzicem nad trudnościami Dziecka
 • Rozwijanie zainteresowań i mocnych stron Dziecka

Dopytaj o szczegóły